Miro 报错 消息号 F5A034

1 个赞

问题导致的原因是:采购订单的供应商的科目与采购订单的科目不匹配导致,如采购订单需要内部科目,供应商带出的科目是外部科目

获取税码增强

FORM FRM_KONDI_WERT_999.
*{  INSERT     ZSDK900149                    1
 DATA: LV_KBETR TYPE T007V-KBETR.

 IF XKOMV-KSCHL = 'Z001'.
  CLEAR: LV_KBETR.
  SELECT SINGLE KBETR INTO LV_KBETR
   FROM T007V
   WHERE ALAND = 'CN'
    AND KSCHL = 'MWVS'
    AND DATAM LE SY-DATUM
    AND MWSKZ = KOMP-MWSKZ.

  XKOMV-KBETR = LV_KBETR .
 ENDIF.

*}  INSERT
ENDFORM.